Archive for the 'Ang Bagong Lipunan Series' Category

Philippine Coins: Ang Bagong Lipunan Gallery (1979 – 1982)

• August 10, 2015 • Leave a Comment

Philippine Coins: Ang Bagong Lipunan Gallery (1975 – 1978)

• August 10, 2015 • Leave a Comment

Philippine Coins: 5 PISO Ang Bagong Lipunan Series

• October 5, 2014 • 66 Comments

Philippine Coins: 1 PISO Ang Bagong Lipunan Series

• October 1, 2014 • Leave a Comment

Philippine Coins: 25 Sentimos Ang Bagong Lipunan Series

• September 28, 2014 • Leave a Comment

Philippine Coins: 10 Sentimos Ang Bagong Lipunan Series

• September 24, 2014 • 1 Comment

Philippine Coins: 5 Sentimos Ang Bagong Lipunan Series

• September 21, 2014 • 1 Comment